Tisdagen den 21 maj 2019

Golfutveckling.se / Tjänster / Finansieringsutredning - Spelrätter

Finansieringsutredning och spelrätter/ aktier


Klicka på bilden ovan för att spela upp videofilmen som är ca 5 min lång.
Tips: Välj 480p från videomenyn för bättre bild- och ljudkvalité. Klicka på pilarna för helskärmsläge.

 

Många golfklubbar har senaste åren genomfört finansieringsutredningar. I de flesta fall har utredningarna lett till genomgripande förändringar genom att minska eller helt ta bort medlemslåneskulden. Det traditionella sättet med finansiering via medlemslån har i de flesta fall bytts ut mot ett system med spelrätter, vilket innebär att skuldbördan för klubben gentemot medlemmarna förs över på medlemmarna själva, för att minimera risken för klubben att hamna i en obeståndssituation. En situation med en stor medlemslåneskuld och passiva medlemmar innebär ofta en otrygghet och sämre förhandlingsläge för extern kredit och utvecklingsmöjlighet.

Vad klubben väljer förgås alltid av en genomgripande analys och alternativen med eller utan spelrätter är många. Varje klubb är unik varför den lösning som väljs också anpassas till respektive klubb. Att inte göra något när ett stort antal utträden inte ersätts med nytt kapital kan leda till att det saknas medel. I längden en ohållbar situation och då är det bättre att agera än att senare behöva reagera.

Svensk Golfutveckling har en unik kompetens inom området och kan göra en genomgripnade analys och utredning samt föreslå rätt åtgärder utifrån varje klubbs situation och möjligheter .

 

Svensk Golfutveckling AB har genom mig, Anders Hammarström, från 2007 genomfört drygt 130 finansieringsutredningar. Ett arbete som bygger på erfarenhet, juridisk, finansiell som faktabaserad kunskap för att genomföra. Genom alla utredningar och genomförande av förändringar vågar jag nog påstå att det inte finns någon fråga som jag inte stött på samt att det finns många referensklubbar (se fliken Referenser). 

Varje utredning börjar med en förstudie utifrån fakta och utveckling senaste åren. Därefter diskuterar vi tillsammans klubbens möjligheter till förändring, olika förslag och konsekvenser, vilken finansieringsform som är lämplig och om en konvertering av medlemslånen bör ske. Efter mötet tar jag fram en utförlig rapport med en rekommendation, hur medlemmarna bör informeras, vilka juridiska dokument som måste tas fram, tidplan för genomförande m.m..

Efter denna analysfas bestämmer klubben själv om man vill och bör gå vidare och göra en förändring eller om man vill avvakta. Min rekommendation är därför - gör en ordentlig utredning och se vad som passar er bäst, innan beslut tas om att göra någon förändring. Ibland kan det vara bra att bara ha gjort en analys av vad man kan göra och vad konsekvenserna blir, utan att ett geomförande bör eller måste ske omgående.

Om läget är allvarligt kan det vara aktuellt med en företagsrekonstruktion. Här har Svensk Golfutveckling samarbete med fler erkända företagsrekonstruktörer. Samtliga klubbar jag bistått har sett kostnaden, för att få hjälp med utrednings och/eller konverteringsarbetet, som en mycket bra investering för framtiden.

Arbetet med finansieringsutredning och eventuellt genomförande sker i två steg:

 1. Analysfasen:
  - Faktabaserad förstudie utifrån utsända frågor
  - Telefonmöte eller möte på plats för att analysera klubbens situation och möjliga lösningar
  - Skriftlig utförlig rapport om möjliga alternativ, konsekvenser och förslag på hur gå vidare
  Kostnad 15 000 kr - 19 000 kr + moms beroende på reseavstånd. Reseomkostnader tillkommer.

 2. Genomförandefasen
  - Deltagande och föredragande på Informationsmöte eller årsmöte
  - Brev till medlemmar
  - Framtagande av för konverteringen nödvändiga juridiska handlingar, brevförslag och beslut
  Kostnad 17 000 kr + moms samt reseomkostnader

 

Om du klickar på nedanstående länk kan du ladda hem en skrift som ingående beskriver tjänsten:

PM Finansieringsutredning >>

 

Tidsomfattning:
En finansieringsutredning och genomförande av förändring tar ca 2 - 3 månader från första träffen till beslut.