Måndagen den 22 april 2019

Golfutveckling.se / Tjänster / Flexibla medlemskap

Flexibla medlemskap

 

FLEXIPUNKT –

Medlemssystemet som ger dig möjlighet till högre medlemsintäkter och fler medlemmar.

 

Flexipunktsystemet utgår från klubbens möjlighet att erbjuda medlemskap och golfspel på kundens villkor. En möjlighet som medför ”Golf på dina villkor” och ”Golf för alla – hela livet”.

Flexipunktsystemet är anpassat efter den moderna golfarens behov eller den som vill ha en klubbtillhörighet nära hemmet där avgifterna är anpassade efter tillgång och efterfrågan. Systemet bygger på en i förväg inbetald spelpott som sedan nyttjas för spel till olika pris vid olika tillfällen, som klubben själv enkelt definierar i systemet. Den stora fördelen med systemet är att varje klubb lätt kan anpassa vad det kostar vid olika tillfällen efter eget önskemål. Klubben kan, på ett valfritt antal medlemsnivåer, lägga upp medlems- respektive spelavgifter. Flexipunktsystemet ska ses som ett komplement till de vanliga medlemsformerna, fullvärdig och vardags, och en möjlig ersättare till det vanliga greenfeemedlemskapet, främst för att passa golfare som i förväg känner tveksamhet till hur mycket man hinner spela. Utmärkt för de som är "mitt i livet", men ändå vill ha en naturlig anknytning till golfen. 

Genom den spelstatistik som finns i GIT är det lätt att skräddarsy systemet för en jämn beläggning, fler medlemmar och högre intäkter, utan att det stör de mest attraktiv tiderna och fullvärdiga medlemmars tillgänglighet. Systemet är integrerat med golfens IT-system, GIT och en fortsatt utveckling sker hela tiden genom en stark ägare i form av IT-företaget Cadcraft AB och klubbars önskemål.

Gräppås Golfklubb i Kungsbacka, införde Flexipunktsystemet 2013. Så här säger Klubbchef Anna Johansson om utfallet.

”Flexipunkt har möjliggjort att vi numera kan sälja medlemskap under hela året, då vi alltid har en medlemsform som passar, när du än börjar under säsongen. Vi har bl.a. fått unga familjer att komma tillbaka till klubben samt fångat upp äldre som inte orkar spela så mycket längre. Vi kan nu erbjuda en medlemsform som passar alla som vill spela och ha en lokal klubbtillhörighet. Vi hade lite oro inför introduktionen av systemet 2013, men är idag supernöjda med över 550 nya medlemmar i tre olika kategorier, utöver våra vanliga medlemskategorier. Detta ger oss kraftigt ökade medlemsintäkter vilket är en trygghet inför framtiden.” 

Flexipunkt implementeras nu på fler och fler klubbar. De klubbar som använt systemet har hittills var för sig efter bara tre år ökat medlemsintäkten med mellan 1 Miljon kronor - 1,2 Miljoner kronor - VARJE ÅR!

När resultatet nu visar sig, både från de klubbar som använt systemet i ett par år och de fem nya klubbarna 2015 är vi övertygade om att det fungerar och attraherar målgrupper i många fler klubbar. Det är också därför som Svensk Golfutveckling, med min goda kännedom om golfmarknaden, har inlett ett samarbete med Flexipunkt AB för att informera om och marknadsföra Flexipunkt till fler klubbar. Om du som jag är övertygad om att framtida lönsamhet ligger i att:

- Medlemsintäkterna måste öka

- Anpassa medlemsformer efter spelares önskemål

- Attrahera seniorer mellan 25 - 45 år

- Få fler familjer att känna tillhörighet till en närliggande golfklubb, samt

- Våga tänka utanför den trdaitionella "boxen".

tveka inte att kontakta undertecknad för mer information eller klicka på nedanstående länk för en presentation av systemet.

 

Presentation Flexipunkt >>

 

Anders Hammarström,

anders@golfutveckling.se

070 - 655 15 28