Måndagen den 22 april 2019

Golfutveckling.se / Tjänster / Resultatanalys

Resultatanalys

En enkel resultatanalys, ger bra förslag på förbättringsområden

Behovet av att veta om man som golfklubb optimerar sina intäkter eller ligger rätt på kostnadssidan växer i takt med en tuffare konkurrens om golfare samt kraven på kvalitet och service. Svensk Golfutveckling erbjuder dig därför att, utifrån flera års erfarenhet av ekonomisk och finansiell utveckling på klubbar, analysera din klubbs resultaträkning och rekommendera inom vilka områden förbättringar kan och bör ske.

Jag får ofta höra att det vore bra med nyckeltal för golfklubbar, då man önskar normer och stöd för vad som kan anses skäligt, framförallt på kostnadssidan. Det varken finns eller är troligt att ett användbart nyckeltalssystem kommer att kunna utarbetas, beroende på klubbars olikheter, en mängd olika redovisnings- och konteringsmetoder samt olika förutsättningar.

Svensk Golfutveckling har sedan 2007 genomfört mängder med analyser av golfklubbars finansiella situation, varvid även hänsyn måste tas till hur en framtida driftssituation kan göras stabil. Den erfarenhet jag fått gör det möjligt för mig att snabbt sätta mig in i en golfklubbs driftsresultat och se var och hur förändringar kan göras som avsevärt förbättrar möjligheten att avgöra vilka kostnader som bör ses över eller vilka intäktsställen klubben bör lägga fokus på. Allt för att förbättra klubbens resultat.

För endast 1 900 kr + moms erbjuder jag att ta fram en analysrapport som på ett enkelt och tydligt sätt beskriver inom vilka kostnadsposter och intäktsställen förändringar bör göras och förslag på hur det bör göras, för ett bättre resultat. 

Kontakta Anders Hammarström på tel. 070-655 15 28 eller E-post anders@golfutveckling.se om du är intresserad och fä besked om vilka uppgifter som behöver skickas.