Tisdagen den 21 maj 2019

Golfutveckling.se / Tjänster / Coachning - stöd

Coachning och stöd

Ibland kan man behöva lite hjälp!

I många fall uppstår situationer när klubbchef, ledning eller styrelse önskar coachning eller stöd i hur beslutad verksamhet ska utvecklas. Genom min breda erfarenhet av hur olika klubbar utvecklats eller kan utvecklas kan jag utgöra ett stöd även för dig.  

Inte allt för sällan behöver styrelse eller klubbledning stöd i sitt utvecklingsarbete. Kanske behöver man träffa någon med erfarenhet och kunskap hur man ska uppnå beslutade mål, vilken strategi som är bäst. Det kan vara ett stöd för dig som klubbchef, ordflrande eller hela styrelsen. Hur har andra klubbar gjort, vilka fällor bör vi undvika m.m.

Svensk Golfutveckling kan erbjuda er coachning eller stöd i det dagliga ledningsarbetet. Antingen genom enstaka träffar eller på årsbasis.

Kostnaden för en enstaka träff över 2 - 3 timmar ligger på 3000 kr + moms och reseersättning. Vid en kontinuerlig uppföljning med 4 träffar fördelade under ett år blir kostnaden 9 500 kr + moms och reseomkostnader.

Kontakt mig, Anders Hammarström, för att lyssna om jag kan hjälpa även er med coachning eller stöd för bättre resultat. Tel. 070-655 15 28 eller E-post: anders@golfutveckling.se.