Måndagen den 22 april 2019

Golfutveckling.se / Tjänster / Bolagisering

Bolagisering

Bolagisering leder oftast till stora besparingar.

Genom att bolagisera ban- och anläggningsdriften på en vanlig golfklubb ökar möjligheten att förbättra resultatet och kraftigt minska kostnader vid investeringar. Ofta handlar det om hundratusentals kronor per år. Men det gäller att göra rätt och följa gällande regelverk.

Svensk Golfutveckling anlitas ofta för att göra beräkningar av vad en bolagisering innebär resultatmässigt och avseende moms För en normalstor 18-hålsanläggning eller större anläggningar är det inte sällan som en resultatförbättring över 100 000 kronor uppstår. Utöver detta även en positiv momseffekt samt eventuell retroaktiv moms att återfå på tidigare investeringar i golfanläggning och maskiner.

Genom att bolagisera bandriften som ett dotterbolag till golfklubben undviker man att momskostnader på investeringar och drift blir en ren kostnad för klubben. Främsta orsaken till ovanstående är att ett golfbolag endast betalar 6 % moms för upplåtelse av golfbanan för spel. Mot detta får man göra avdrag för moms på bandrift och investeringar med 25 %. Men det gäller att veta om det är rätt väg att gå, hur mycket man kan spara i driftskostnader, om det blir en positiv momseffekt, vilket merarbete ett dotterbolag till klubben medför, vad det innebär för personal, hur avtal mellan klubb och bolag bör utformas m.m.

EU har den 26 februari 2015 beslutat att lägga ned sin invändning mot att ideella organisationer i Sverige är momsbefriade. För mindre idrottsföreningar innebär beslutet att klubben slipper en massa momskostnader, men för föreningar som äger eller driver anläggningar och har stora omkostnader, som golfklubbar, innebär beslutet att en bolagisering av anläggningsdrift är bästa och enda sättet att få tillbaka momskostnader. En vanlig golfklubb gör inte sällan reinvesteringar i maskiner och bana för närmare 1 miljon kronor årligen. Av detta är 200 000 kr moms. Pengar som kan återfås om investeringen sker i eller via uthyrning till ett driftbolag. Utöver momsåterbäring via investeringar innebär en bolagisering att det oftast också uppstår en positiv momseffekt i den dagliga driften. 

 

Som regel uppstår en sammanlagd nettobesparing för en normalstor golfklubb på 100 000-tals kronor/ år.


Innan man beslutar sig för att bolagisera bandriften krävs dock att man gör en noggrann beräkning av utfallet för just din klubb.

Svensk Golfutveckling kan därför erbjuda följande tjänster:

1. Beräkning av besparingar vid en bolagisering avseende drift, löpande moms och retroaktiv moms.

2. Genomgång och redogörelse med styrelse vad som bör göras och hur en bolagisering går till.

3. Deltagande på medlemsmöte för föredragning om innebörden av en bolagisering.

4. Framtagande av hyresavtal mellan golfklubb och golfbolag

 

Varje del i processen är fristående och klubben anliter Svensk Golfutveckling enbart för en del i taget.

Kostnaden för beräkning av utfall av en bolagisering är 4 000 kr + moms. Övriga delar kostar 3 000 kr + moms per del

 

Varför missa möjligheten till att utreda möjligheten vad en bolagisering innebär för din klubb!

 

Kontakta mig, Anders Hammarström, för att göra en beräkning av vad ni kan tjäna på en bolagisering. Du når mig på tel. 070-655 15 28 eller E-post: anders@golfutveckling.se.