Måndagen den 22 april 2019

Golfutveckling.se / Tjänster / Samarbete/ samgående

Processledning vid samarbete/ samgående

 

Intresset för att samverka, samarbeta eller gå samman med annan anläggning avseende drift/ administration, medlemsförmåner m.m. ökar i takt med svårigheter att få driftsekonomin att gå ihop. Oftast behövs då en neutral processledare med kunskap och erfarenhet hur detta görs bäst, konsekvenser, strategi m.m.

Dagens förändring på golfmarknaden kräver nytänkande och att gå utanför de traditionella ramarna. Insikten i att det kan löna sig att samarbeta med annan anläggning/entreprenör m.fl. blir allt mer aktuell.

När initiativ tagits med den man vill samarbeta med är det en klar fördel om man kan få hjälp med processledning utifrån av någon som är neutral, kunnig och erfaren från branschen. Svensk Golfutveckling AB har nu framgångsrikt verkat i 8 år och är det naturliga stödet vid all typ av förändringsprocess.

För en kostnad av 5 000 kr + moms bistår jag er med processledning under en dag/ kväll med vad ni ska tänka på, hur det ska gå till samt hur andra samarbeten lyckats. 

Kontakta Anders Hammarström på tel. 070-655 15 28 eller E-post: anders@golfutveckling.se