Tisdagen den 21 maj 2019

Golfutveckling.se / Hem

 

Externt stöd vid förändringsarbetet

Ett välplanerat förändringsarbete mot uppsatta mål leder ofta till fler och nöjdare medlemmar, högre intäkter och bättre kvalitet. Allt förändringsarbete bygger dock på att man utgår från en väl underbyggd analys, både intern och extern. Medlemmars önskemål måste vägas mot hur omvärlden ser, läge, möjligheter och målgrupper.

Svensk Golfutveckling kan genom gedigen erfarenhet och insikten i golfens förändringar bistå er för ett effektivt och målinriktat arbete, utifrån givna förutsättningar och prioriteringar. Ett framgångsrikt förändringsarbete underlättas om man via ett utifrånperspektiv väger in såväl yttre som klubbspecifika förändringar till det som klubben har idéer kring. Tillsammans arbetas en klar strategi fram kring när och hur en förändring kan ske. Ett väl genomarbetat förbättringsarbete med externt stöd är en mycket god och långsiktig investering.  
Läs mer om stöd vid förändringsarbete här>>>

 Vill du veta mer om innebörden av stöd vid förändringsarbete och kostnader, kontakta mig, Anders Hammarström, 070-655 15 28 eller E:post: anders@golfutveckling.se.

 


 

Finansieringsutredning - 
När ni vill minska eller få bort skulden till medlemmarna.

Många golfklubbar har genomfört finansieringsutredningar. I de flesta fall har utredningarna lett till att man genomfört förändringar och minskat eller helt fått bort medlemslåneskulden. Andra har genomfört en utredning kring innebörden av att byta finansieringssystem, men valt att avvakta med förändringar. Vad klubben väljer att göra föregås alltid av en genomgripande analys.  

Många klubbar har valt att byta till spelätter. Här finns många alternativa lösningar, som vi alltid försöker anpassa till den situation som passar respektive klubb bäst. Svensk Golfutveckling har, som enda aktör på marknaden, genomfört över 120 finansieringsutredningar och det finns nog ingen fråga jag inte stött på inom detta område. Befinner er klubb sig i en situation där antalet utträden och det kapital som ska återbetalas påverkar klubbens likvidtet är rådet enkelt - gör en finansieringsutredning för att fastställa vad som kan och bör göras. Bättre som styrelse att agera i tid än att vänta för länge och tvingas till sämre lösningar.

Läs mer om finansieringsutredning här>>

Önskar du veta mer om innebörden av en finansieringsutredning och kostnader kan du kontakta mig, Anders Hammarström på tel.- 070-655 15 28 eller E-post: anders@golfutveckling.se.

 

   

När du som golfklubb vill utveckla verksamheten - kontakta SISU för stöd.


SISU Idrottsutbildarna finns i hela Sverige. På riksnivå arbetar de med att utveckla och stötta specialidrottsförbunden. Distrikten jobbar med specialdistriktsförbunden och idrottsföreningarna. Som golfklubb och medlem i RF (Riksidrottsförbundet) har du möjlighet att få hjälp och stöd från ditt SISU-distrikt.


När ni vill utveckla er golfklubb bör ni alltid undersöka vilka möjligheter ni har att få ekonomiskt stöd av ert SISU-distrikt för anlitande av Svensk Golfutveckling som utbildare och processledare. Vi har tidigare erfarenhet att fungera inom SISU:s ram med utbildning och utveckling av föreningsverksamheten. Kontaktuppgifter till ditt SISU-distrikt hittar du under följande länk - http://www.sisuidrottsutbildarna.se