Måndagen den 22 april 2019

Golfutveckling.se / Tjänster / Öka greenfeeintäkterna

Öka greenfeeintäkterna och få nöjdare kunder!

 Nöjda greenfeegäster sprider positiva omdömen

Vill ni öka greenfeeintäkterna? Vill ni höja medlemsvärdet? Vill ni veta hur ni får nöjdare kunder?

 

Idag handlar mycket om hur man kan öka intäkterna, såväl på medlemssidan som via externa intäkter. Konkurrensen om golfarna hårdnar och det gäller att veta hur ni kan locka fler till er anläggning. Upplevelsen hos besökaren eller medlemmen måste vara positiv och motsvara eller överträffa förväntan.  Med dagens möjligheter via sociala nätverk att delge andra sina erfarenheter kan en positiv upplevelse generera många nya greenfeegäster och fler medlemmar medan en negativ upplevelse bli kostsam och ibland förödande för lång tid.

Svensk Golfutveckling erbjuder nu att ta på oss ”kundens glasögon” vid ett besök på er anläggning och bedöma vad som är bra eller kan göras bättre. Därefter får ni en skriftlig rapport som utgör ett bra beslutsunderlag för styrelse och klubbledning, allt för att få nöjdare kunder, bättre intäktsmöjligheter och undvika negativa upplevelser.

Vi kommer att bedöma allt från annonsering, infart/ parkering till mottagande, service, golfbanans kondition och totalintryck, klubbhus samt utbud och kvalitet från eventuell restaurang och shop. Även om ni arbetar med att skapa ett positivt intryck på hela anläggningen är det oftast lätt att bli hemmablind. Därför är det bra att någon med ett tränat öga utifrån kan göra en neutral bedömning av vad som är bra eller kan göras bättre och därmed få än mer nöjda kunder.

Efter besöket återrapporteras besöket via en skriftlig bedömning till styrelsen som ska fungera som underlag för att lyfta fram det som redan är bra samt förbättra det som upplevs lite sämre. Bedömningen kommer att vara lättöverskådlig med praktiska tips. Kostnaden för besöket och den skriftliga rapporten är endast 6 000 kronor + moms och reseomkostnader Önskas en genomgång av rapporten på plats kan det ordnas mot en extra debitering.

Kostnaden för uppdraget är intjänat om ni får ca 20 – 30 fler greenfeegäster på ett helt år. På köpet får ni förhoppningsvis även nöjdare medlemmar.

Välkommen att boka in en tid för ett besök även hos er!