Måndagen den 22 april 2019

Golfutveckling.se / Tjänster / Föreläsningar

Föreläsningar, omvärldsanalyser

Deltagare på seminarie om omvärldsanalys.

Svensk Golfutveckling har vid ett flertal tillfällen använts som föreläsare på Golfdistriktsträffar eller golfklubbars årsmöten. Oftast vill man få en opartisk omvärldsanalys eller en föredragning om hur en aktiv förändringsprocess går till alternativt idéer presenterade om hur klubben kan skapa större medlemsintäkter. 

Ibland känner sig man rätt ensam på sin golfklubb eller i ett distrikt. Vad sker i vår omvärld? Hur har andra gjort? Hur har golfen utvecklat sig och vad händer härnäst? Vid flera sådana tillfällen har man kontaktat Svensk Golfutveckling, då jag som fristående aktör kan ge min bild av vad som sker och vad som bör göras. Genom arbetet med golfklubbar över hela landet har jag en god bild av vad som  händer och varför samt vad som kan göras.

Svensk Golfutveckling har vid flera tillfällen hållit seminarier rörande omvärldsanalys och flexibla medlemsformer. Vid åtskilliga tillfällen har vi också fått möjlighet att berätta om golfens utveckling på distriktsmöten.

Om du önskar se mig som föreläsare på din klubb eller anläggning alternativt på ett distriktsmöte, kontakta Anders Hammarström på tel. 070-6551528 eller E-post: anders@golfutveckling.se