Måndagen den 22 april 2019

Golfutveckling.se / Tjänster / Rekrytering

Rekrytering

Det gäller att inte vara ute i ogjort väder....

Står ni i begrepp att rekrytera ny ledare? Önskar ni bistånd i rekryterings- eller urvalsprocessen utan att betala en förmögenhet? Då är Svensk Golfutveckling rätt samarbetspartner för att hitta rätt person.

Att rekrytera en ny ledare på golfklubben eller golfanläggningen är ofta betydligt svårare än man först tror. Hur vet man att man får rätt kompetens utifrån alla funktioner som normalt inbegrips i en ledarroll. Oftast vill man ha en god administratör, coach, ledare, ekonom, marknadsförare, som har ett patos för uppgiften och äger en hög social kompetens i samma person.

Vi vet att ledarrollen på en golfklubb är mycket speciell. Genom mångårigt arbete med utveckling och styrning av golfklubbar har vi en unik kompetens vilka egenskaper som bäst behövs för att leda en golfklubb.

Står även ni i begrepp att anställa en ny ledare? Kontakta Anders Hammarström på tel. 070 - 6551528 eller E-post: anders@golfutveckling.se för att få mer information om hur vi kan bistå er i rekryteringsprocessen.