Måndagen den 22 april 2019

Golfutveckling.se / Tjänster / Avtal/ A1-anslutning /

Avtal/ A1-anslutning     

 

Inte allt för sällan uppstår frågor och upplevda problem med olika typer av avtal. Svensk Golfutveckling har lång erfarenhet av avtalsfrågor mellan golfklubb och banägare, s.k.  Nyttjanderättsavtal. Vi har vid ett flertal tillfällen anlitats för att vara behjälpig att  utforma  avtal som tar hänsyn till båda parters rättigheter och skyldigheter.

I undermenyn till höger ser du också hur vi kan bistå dig som ägare till golfanläggning att övergå till s.k. A1-anslutning direkt med SGF.

Många avtal skrivs vid en tidpunkt när stor enighet råder om vad  både golfklubb och banägare vill åstadkomma. Ofta läggs inte så stor vikt vid enskilda detaljer som avgiftsuttag och fördelning, vem som ska ansvar för vad, bokningsregler och hur relationen kan förändras över tid. Det är inte vid denna tidpunkt avtalen är viktiga, utan först när det gått några år och verksamheter utvecklats och förändrats.  

Många nyttjanderättsavtal står inför omförhandling närmaste åren och det är ofta då parterna bör se över uppsägningstider, hur väl nuvarande avtal följs och om det finns skäl för förändring. Inte allt för sällan möter vi problem med att det som årligen förändras finns inskrivet i ett huvudavtal. Frågor som rör tidbokning, företagsgolf, vad och vem som får nyttja anläggningen m.m. En annan viktig fråga som det oftast tvistas om är avgiftsuttagen och hur de beslutas och fördelas. Vid en omförhandling är det ett gyllene tillfälle att gå igenom vad som bör förtydligas och lyfta ut  årliga överenskommelser och istället reglera dessa via bilagor som årligen omförhandlas.

Vill du veta mer om hur Svensk Golfutveckling kan hjälpa just er med ett verklighetsanpassat avtal eller få referenser från tidigare uppdrag, kontakta Anders Hammarström på tel. 070 - 6551528 eller E-post: anders@golfutveckling.se.